Kaplan Vivo 中提琴弦

Kaplan 中提琴弦給專業級的演奏者提供美感和力量,共有兩個型號:Kaplan AMO 和 Kaplan VIVO。Kaplan AMO 音色溫暖、豐富、靈活,適合聲音明亮的樂器;Kaplan VIVO 聲音響亮清晰,給音色低沉的樂器注入一股活力。